Eiropas Savienība (ES) ir uzņēmusies vadību, veidojot regulējumu kriptovalūtu jomā, lai veicinātu inovācijas un aizsargātu lietotājus. Kriptovalūtu, tāpat kā citu digitālo aktīvu, straujais pieaugums pēdējā laikā ir radījis gan iespējas, gan briesmas. Lai veiktu līdzsvarotu rīcību, ES ir pieņēmusi vairākus svarīgus lēmumus, kas ietver plašas pārmaiņas.

Viens no būtiskākajiem solījumiem ir jauno regulējošo noteikumu ieviešana, kas attiecas uz kriptoaktīvu tirgu. Šie noteikumi paredz nodrošināt lietotājiem lielāku aizsardzību un finanšu stabilitāti. No 2022. gada jūnija Parlamenta un Padomes pārrunās tika sasniegta pagaidu vienošanās, kas tika oficiāli apstiprināta Parlamentā 2023. gada aprīlī un Padomē 2023. gada maijā, atzīmējot pēdējo posmu likumdošanas procesā.

Kāda ir šo jauno noteikumu nozīme? Pirmais un būtiskākais ir tas, ka tie nodrošina lietotājiem lielāku skaidrību un aizsardzību. Regulējums ietver prasības par pārredzamību, informēšanu un darījumu uzraudzību, lai novērstu finanšu nestabilitāti un aizsargātu patērētājus.

Papildus tam, lai samazinātu kriptovalūtu lietošanas vides ietekmi, jaunie noteikumi uzliek prasību par nozīmīgu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju energijas patēriņa publisku atklāšanu. Tas ir svarīgi, ņemot vērā tehnoloģijas milzīgo elektrības patēriņu, kas ir radījis ievērojamu vides pēdas nospiedumu.

Vēl viens būtisks aspekts ir pasākumi, kas tiek veikti, lai novērstu kriptovalūtu ļaunprātīgu izmantošanu. Jaunie ES noteikumi ļauj izsegt un identificēt kriptoaktīvu pārskaitījumus, lai novērstu to izmantošanu naudas atmazgāšanā, teroristu finansēšanā un citos noziegumos. Tas veido pamatu cīņai pret finanšu noziegumiem un palielina finanšu sistēmas integritāti.

Turklāt ES regulējums veicina arī sadarbību starp ES valstīm nodokļu jomā, risinot jautājumus par kriptovalūtu nodokļiem. Jauno noteikumu mērķis ir nodrošināt taisnīgu, pārredzamu un efektīvu nodokļu sistēmu, ņemot vērā arī blokķēdes tehnoloģiju, kas varētu palīdzēt efektīvāk iekasēt nodokļus.

Visbeidzot, regulējums sniedz skaidru definīciju par kriptoaktīviem un to veidiem, kas palīdz saprast šo tehnoloģiju nozīmi un potenciālu. Tas ietver kriptovalūtas, tostarp bitkoinu, kā arī jaunākas formas, piemēram, žetonus un stabilas monētas, atklājot to lomas un potenciālas ietekmes uz finanšu tirgu.

ES regulējuma ieviešana kriptovalūtu jomā ir solis uz priekšu, nodrošinot lietotājiem lielāku aizsardzību un veicinot finanšu stabilitāti, vienlaikus atbalstot inovācijas un ilgtspējīgu digitālo attīstību. Tas atspoguļo ES apņemšanos izmantot regulējumu kā rīku, lai panāktu labvēlīgus rezultātus gan ekonomikā, gan sabiedrībā kopumā.