Ekonomikas attīstība un uzņēmējdarbības veicināšana ir pamats mūsu valsts labklājībai un izaugsmei. Tāpēc "Brīvai, Stiprai Latvijai" partija uzskata, ka ir būtiski veikt pasākumus, lai stimulētu ekonomisko izaugsmi, radītu darba vietas un atbalstītu uzņēmējdarbību un jauninājumus.

Mūsu plāni ietver vairākus pasākumus, lai veicinātu ekonomisko attīstību un radītu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai. Pirmkārt, mēs plānojam palielināt valsts izdevumus infrastruktūras projektiem un ekonomikas attīstībai, lai stimulētu investīcijas un radītu jaunas darba vietas. Tas ietvers infrastruktūras modernizāciju, transporta un komunikāciju attīstību, kā arī investīcijas digitālajā un enerģētikas infrastruktūrā.

Turklāt mēs uzskatām, ka ir svarīgi samazināt nodokļus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, lai veicinātu patēriņu, uzkrājumus un uzņēmējdarbības aktivitāti. Mēs plānojam samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļus, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļus, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības izaugsmi.

Turklāt mēs plānojam veicināt jauninājumus un tehnoloģiju attīstību, lai palielinātu mūsu ekonomikas konkurētspēju un produktivitāti. Tas ietver investīcijas zinātnē un izglītībā, kā arī atbalstu jaunajām uzņēmējdarbības idejām un startapiem.

Visbeidzot, mēs plānojam veicināt eksporta un starptautisko tirdzniecību, lai paplašinātu mūsu tirgus un palielinātu eksporta ieņēmumus. Tas ietvers starptautisko tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu, eksporta atbalstu un uzņēmējdarbības iespēju veicināšanu ārvalstīs.

Kopumā mūsu mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību un uzņēmējdarbības izaugsmi, radot labvēlīgu vidi uzņēmējiem un jauninājumiem. Tas nodrošinās mūsu valsts labklājību un konkurētspēju nākotnē.