Kā "Tauta. Zeme. Valsts." saraksta Nr. 13 kandidāts Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā, es, Mārtiņš Ate, esmu apņēmies veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību, kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot, ka katrs Latvijas iedzīvotājs saņem pienācīgu un laicīgu medicīnisko aprūpi.

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt, ka veselības aprūpes sistēma ir pieejama visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu sociālekonomiskās stāvokļa vai dzīvesvietas. Tas ietver nodrošināt pieejamību primārajai veselības aprūpei, kā arī uzlabot piekļuvi speciālistu aprūpei un medicīniskajiem pakalpojumiem visā valstī.

Turklāt esmu apņēmies uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, veicinot medicīniskās inovācijas un labākas pacientu aprūpes prakses. Tas ietver investīcijas veselības tehnoloģijās, datu analīzē un digitālajās risinājumos, kas palīdzēs uzlabot diagnostiku un ārstēšanu, kā arī samazināt gaidīšanas laiku un palielināt pacientu apmierinātību.

Turklāt ir svarīgi nodrošināt, ka veselības aprūpes sistēma ir efektīva un resursu ziņā ilgtspējīga. Tas nozīmē veikt pasākumus, lai optimizētu procesus, samazinātu birokrātiju un izmaksas, kā arī uzlabotu resursu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka visi pacienti saņem pienācīgu aprūpi laikā un saskaņā ar visaugstākajiem standartiem.

Kopumā esmu apņēmies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot, ka mūsu sabiedrība ir veselīga un labklājīga.