Šodien es vēlos runāt par svarīgumu valsts atbalsta digitālajai inovācijai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Mana uzmanība ir pievērsta tam, kā valsts var veicināt inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību, izmantojot nodokļu atvieglojumus, finanšu atbalstu un regulatīvās izmaiņas.

Pirmkārt, ir jāizstrādā un jāievieš nodokļu atvieglojumi un stimulējoši pasākumi, kas veicina digitālo inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību. Tas varētu ietvert nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas iegulda digitālajās tehnoloģijās un veic inovācijas, kā arī nodokļu atlaides un subsīdijas jauniem uzņēmumiem un startapiem.

Otrkārt, ir jāsniedz finanšu atbalsts un resursi digitālo inovāciju un uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Tas varētu ietvert valsts investīciju fondus, kas paredzēti digitālo tehnoloģiju attīstībai, kā arī finanšu instrumentus un aizdevumus uzņēmumiem, kas veic inovācijas un izstrādā jaunus digitālos risinājumus.

Turklāt, ir jāveic regulatīvās izmaiņas, lai veicinātu uzņēmējdarbību un inovāciju digitālajā jomā. Tas varētu ietvert vienkāršotu uzņēmējdarbības reģistrāciju un licencēšanas procesus, kā arī elastīgu regulējumu, kas veicina jaunu tehnoloģiju izmantošanu un attīstību.

Kopumā valsts atbalsts un stimuls digitālajai inovācijai un uzņēmējdarbības attīstībai var radīt labvēlīgu vidi jaunu ideju un tehnoloģiju attīstībai Latvijā. Es esmu gatavs strādāt šajā virzienā un piedāvāt konkrētus pasākumus, lai veicinātu šo procesu.