Es, Mārtiņš Ate, kā "Tauta Zeme Valsts" saraksta Nr. 13 kandidāts Eiropas Parlamenta vēlēšanās, vēlos dalīties ar savu redzējumu un plāniem, pamatojoties uz mūsu kustības darba kārtību. Mani vada dziļa apņemšanās veidot taisnīgāku un ilgtspējīgāku Latviju un Eiropu.

Manā skatījumā sociālekonomiskās atšķirības ir kā galvenais izaicinājums, ar ko saskaras mūsu sabiedrība. Tāpēc esmu apņēmies risināt šo problēmu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un atbalstu visiem neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa.

Vides aizsardzība ir mana sirdslieta, un esmu gatavs veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu vides piesārņojumu un klimata pārmaiņu ietekmi. Mani plāni ietver alternatīvu enerģijas avotu attīstību un vides ilgtspējību veicinošu iniciatīvu atbalstīšanu.

Demokrātijas stiprināšana ir būtiska mūsu sabiedrības labklājībai. Es ticu pilsoniskai līdzdalībai un iedzīvotāju iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesā, un esmu apņēmies strādāt pie iniciatīvām, kas veicina šo vērtību ievērošanu Eiropas Parlamentā.

Kopumā esmu gatavs un apņēmies darīt visu, kas ir manos spēkos, lai veicinātu taisnīgāku, ilgtspējīgāku un demokrātiskāku nākotni Latvijai un Eiropai. Es ceru uz jūsu atbalstu, lai varētu īstenot šos plānus un panākt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.