Kā pārstāvis no Latvijas un "Brīvai, Stiprai Latvijai" partijas un kandidāts uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024 no apvienības "Tauta. Zeme. Valsts." , manas prioritātes attiecībā uz Eiropas Savienību ir skaidras un virzītas uz Latvijas labumu un iesaistīšanos Eiropas līmenī. Mēs esam mazā valsts, bet mūsu ietekme un potenciāls Eiropas Savienībā ir nozīmīgi.

Pirmkārt, es uzskatu, ka ir būtiski nostiprināt Latvijas lomu ES, lai nodrošinātu, ka mūsu valsts intereses un vērtības tiek pienācīgi ņemtas vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Tas ietver aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos ES institūcijās un struktūrās, kā arī ciešu sadarbību ar citām dalībvalstīm.

Otrkārt, prioritātei jābūt mūsu dalībai Eiropas līmenī, lai veicinātu sadarbību un izpratni starp dalībvalstīm un ES iestādēm. Mēs vēlamies būt daļa no Eiropas procesiem un piedalīties risināšanā globālajās problēmās, piemēram, klimata pārmaiņās, migrācijā un drošībā.

Treškārt, es uzskatu, ka Latvijas dalība ES dod mums iespēju stiprināt mūsu valsts ekonomiku un attīstīt infrastruktūru, izmantojot ES fondus un programmas. Ir svarīgi efektīvi izmantot ES līdzekļus, lai veicinātu izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību Latvijā.

Visbeidzot, es atbalstu ciešu sadarbību ar citām Baltijas valstīm un Eiropas reģioniem, lai kopīgi risinātu kopīgās problēmas un veicinātu reģionālo attīstību. Mēs esam vienoti Eiropas projekta ietvaros un gatavi strādāt kopā, lai veidotu stiprāku un vienotāku Eiropu, taču nevajadzētu aizmirst arī par Latvijas nacionālajām interesēm.

Kopumā, es esmu apņēmies nostiprināt Latvijas lomu un dalību Eiropas Savienībā, lai veicinātu mūsu valsts attīstību un labklājību, kā arī kopīgu mērķu sasniegšanu Eiropas un globālā līmenī.