Šodien es vēlos dalīties ar jums savā redzējumā par to, kā mākslīgais intelekts var radikāli mainīt Eiropas Parlamenta darbību un veicināt mūsu politiskās lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti. Kā Mārtiņš Ate, esmu apņēmies piedāvāt inovatīvus risinājumus, lai virzītu Eiropas Parlamentu uz priekšu digitālās pārveides laikmetā.

Mana pirmā iniciatīva ir izveidot AI sistēmu, kas spēj automatizēti analizēt un klasificēt juridiskos dokumentus, kas ienāk Eiropas Parlamentā. Šī sistēma varētu sniegt vērtīgu atbalstu deputātiem, izvērtējot un apstrādājot likumprojektus vai grozījumus, kas varētu būt nozīmīgi Eiropas Savienības politikas veidošanā.

Turklāt, es uzskatu, ka mākslīgais intelekts var būt lielisks rīks, lai uzlabotu deputātu savstarpējo saziņu un sadarbību. Izveidojot virtuālās sapulces un diskusiju platformas, mēs varētu veicināt efektīvāku sadarbības procesu un nodrošināt, ka visi deputāti ir informēti un iesaistīti svarīgās politiskās debatēs.

Nobeigumā, es piedāvāju izstrādāt AI sistēmu, kas varētu palīdzēt novērtēt un prognozēt sociālās un ekonomiskās tendences Eiropas līmenī. Tas ļautu mums veikt informētus lēmumus un izstrādāt politikas virzienus, kas atbilst mūsu sabiedrības reālajām vajadzībām un cerībām.

Kopumā esmu pārliecināts, ka mākslīgais intelekts var būt būtisks līdzeklis, lai veicinātu Eiropas Parlamenta efektivitāti un atbildību. Ar saviem priekšlikumiem es centīšos nodrošināt, ka mēs spējam izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai veicinātu demokrātijas attīstību un nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments ir spējīgs risināt mūsu laika izvirzītās problēmas.