Kā "Tauta. Zeme. Valsts." saraksta Nr. 13 kandidāts Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā, es, Mārtiņš Ate, esmu apņēmies virzīt priekšā pasākumus, kas veicina vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstības modeli, vienlaikus rūpējoties par Latvijas ekonomisko un sociālo labklājību.

Ir svarīgi rūpēties par vidi un ilgtspējīgu resursu izmantošanu, bet mums ir jāizvērtē arī pasākumu ietekme uz ekonomiku un sabiedrību. Jūsu jautājums par CO2 un pasaules polu pakāpenisku mainīšanos ir pamatots un norāda uz nepieciešamību rūpīgi izvērtēt vides politikas pasākumu efektivitāti.

CO2 samazināšana ir kļuvusi par galveno pasaules ekonomikas un politikas jautājumu, un bieži vien tā ir saistīta ar dažādiem starptautiskiem ekonomiskiem un politiskiem nolūkiem. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka pašreizējā atmosfērā CO2 līmenis ir relatīvi zems, un mazākais palielinājums var radīt zināmu ietekmi.

Tāpēc ir jāapzinās, vai visi vides aizsardzības pasākumi ir proporcionāli svarīgiem sasniegumiem un vai tie patiešām ievēro ekonomisko un sociālo ietekmi. Ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt visus faktorus un panākt līdzsvaru starp vidi un ekonomiku, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un labklājību.

Vienlaikus mums ir jāturpina veicināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstības modeli, ieviešot efektīvus pasākumus, piemēram, atjaunojamās enerģijas avotus, energoefektivitātes uzlabošanu un atkritumu pārstrādi. Tas palīdzēs mums saglabāt vidi veselīgu un resursus ilgtspējīgi izmantot, nodrošinot nākamajām paaudzēm dzīvotspējīgu planētu.

Kopumā ir svarīgi veikt pasākumus, kas veicina vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstības modeli, vienlaikus ņemot vērā visas iespējamās ietekmes un nodrošinot, ka mūsu politikas virzieni ir balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem un sabiedrības interesēm.