Šodien es vēlos dalīties ar jums par svarīgumu veicināt digitālo piesaisti Eiropas Parlamentā un kā šis process var palīdzēt stiprināt mūsu demokrātiju un pilsonisko līdzdalību. Kā Mārtiņš Ate, esmu apņēmies nodrošināt, ka mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas, lai veicinātu atvērtību un efektīvu saziņu ar mūsu vēlētājiem.

Mana ideja ir izveidot digitālo platformu, kas ļautu mūsu vēlētājiem piedalīties diskusijās par svarīgiem politikas jautājumiem un izteikt savas domas par Eiropas Parlamenta darbību. Šāda interaktīva platforma varētu veicināt plašāku sabiedrības iesaistīšanos un nodrošināt, ka mēs esam labi informēti par mūsu vēlētāju viedokļiem un vajadzībām.

Turklāt, es piedāvāju izstrādāt mobilās lietotnes, kas ļautu mums viegli sazināties ar vēlētājiem un sniegt tiem informāciju par mūsu darbu Eiropas Parlamentā. Šāda veida tehnoloģiskās iniciatīvas varētu stiprināt mūsu saikni ar sabiedrību un veicināt labāku izpratni par politikas procesu.

Kopumā esmu pārliecināts, ka digitālā piesaiste ir būtisks elements, lai veicinātu pārredzamību un atvērtību Eiropas Parlamentā. Ar savu pieredzi un apņemšanos es centīšos nodrošināt, ka mēs izmantojam digitālās tehnoloģijas, lai stiprinātu mūsu demokrātiju un veicinātu sabiedrības līdzdalību politikas procesā.