Kā "Tauta. Zeme. Valsts." saraksta Nr. 13 kandidāts Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā, es, Mārtiņš Ate, esmu apņēmies stiprināt demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un likuma varu valstī, lai veicinātu taisnīgāku un brīvāku sabiedrību.

Ir svarīgi nodrošināt, ka Latvija ir demokrātiska valsts, kurā valda likuma vara un iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un izteikt savas viedokļus. Tāpēc esmu apņēmies veikt pasākumus, kas veicina demokrātijas principu stiprināšanu un politisko procesu pārredzamību.

Turklāt ir svarīgi aizsargāt cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī nodrošināt, ka visi iedzīvotāji tiek ārstēti taisnīgi un vienlīdzīgi saskaņā ar likumu. Tas nozīmē cīņu pret diskrimināciju un nelikumīgām praksēm, kā arī atbalstu tiesiskuma principiem un neatkarīgai tiesu varai.

Viena no manām prioritātēm ir veikt pasākumus, kas veicina pilsonisko līdzdalību un sabiedrības aktīvu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā. Tas ietver veicināt publisku diskusiju un debates, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību un pilsonisko izglītību, lai veicinātu sabiedrības informētību un iesaistīšanos.

Kopumā esmu apņēmies darīt visu iespējamo, lai stiprinātu demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un likuma varu valstī, nodrošinot, ka Latvijā valda taisnīgums un brīvība visiem iedzīvotājiem.