Kā Latvijas iedzīvotājam, man arī ir svarīga ir enerģētiskā neatkarība un cenas, ko maksājam par energoresursiem. Tādēļ mēs, "Brīvai, Stiprai Latvijai" partija, esam apņēmušies virzīties uz priekšu, veicinot enerģētikas neatkarību un pāreju uz ilgtspējīgām enerģijas avotiem.

Mūsu plāni ietver vairākas iniciatīvas, kas veicina Latvijas enerģētisko neatkarību. Pirmkārt, mēs atbalstām investīcijas atjaunojamajā enerģijā, piemēram, saulē, vējā un biomasā. Šie avoti ne tikai samazina mūsu atkarību no fosilajiem kurināmajiem, bet arī veicina videi draudzīgu enerģijas ražošanu.

Turklāt mēs plānojam uzlabot energoefektivitāti un veicināt energoapgādes tehnoloģiju inovācijas, lai samazinātu enerģijas patēriņu un izmaksas gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Tas ne tikai palīdzēs mums ietaupīt naudu, bet arī veicinās mūsu enerģētisko neatkarību.

Vienlaikus mēs uzskatām, ka ir svarīgi attīstīt Latvijas pašreizējās enerģētikas infrastruktūras un saskarnes, lai nodrošinātu drošu un uzticamu enerģijas piegādi visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tas ietver modernizētu elektroapgādes tīklu un uzlabotu energoapgādes drošību.

Visbeidzot, mēs arī plānojam veicināt sadarbību ar kaimiņvalstīm un ES dalībvalstīm, lai veicinātu kopējas enerģētikas projekti un infrastruktūras attīstību. Šāda sadarbība var nodrošināt stabilu enerģijas piegādi un samazināt izmaksas visā reģionā.

Mūsu mērķis ir izveidot enerģētisko sistēmu, kas ir ne tikai ilgtspējīga un videi draudzīga, bet arī ekonomiski izdevīga un pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir ceļš uz enerģētisko neatkarību, kas nodrošina mūsu valsts drošību un labklājību.