Kā kandidāts Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā ar saraksta numuru 13 - "Tauta. Zeme. Valsts.", es, Mārtiņš Ate, esmu apņēmies virzīt priekšā plānus, kas veicinās sociālo taisnīgumu un labklājību, vienlaikus ievērojot Latvijas kultūras un vērtību bagātību. Mūsu partijas mērķis ir nodrošināt, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu dzīvot cienījamu un pilnvērtīgu dzīvi.

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir samazināt nabadzību un veicināt sociālo taisnīgumu. Plānojam īstenot pasākumus, kas sniegs palīdzību visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, tostarp ģimenēm ar zemiem ienākumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ietver arī atbalstu bezpajumtniekiem un sociālās rehabilitācijas programmas.

Turklāt plānojam nodrošināt visiem iedzīvotājiem piekļuvi pamatpakalpojumiem, piemēram, veselības un izglītības pakalpojumiem. Tas nozīmē nodrošināt, ka sabiedrības veselības aprūpes sistēma ir pieejama un efektīva, kā arī uzlabot izglītības kvalitāti un pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Tomēr es stingri iebilstu pret bērnu agrīnu seksualizāciju un dzimumu mācībām skolās. Manuprāt, šādas tēmas ir jāatstāj vecāku ziņā un jāievēro Latvijas kultūras un morāles tradīcijas. Ir svarīgi, lai izglītība būtu balstīta uz objektīviem faktiem un būtu saistīta ar mūsu valsts un kultūras vērtībām.

Vienlaikus esmu pret to, lai skolās tiktu mācīti dažādi dzimumi, jo uzskatu, ka šāda pieeja var radīt nevajadzīgu sajukumu un nevēlamu spriedzi skolēnu vidū. Mūsu jauniešiem ir jāpievērš uzmanība būtiskām zināšanām un prasmēm, kas palīdzēs viņiem veiksmīgi integrēties sabiedrībā un sasniegt savus mērķus.

Kopumā mūsu plāni un iniciatīvas ir vērstas uz sociālā taisnīguma un labklājības veicināšanu, vienlaikus ievērojot Latvijas kultūras vērtības un tradīcijas.